pravidla kroužků

 Kroužek je na celý školní rok, koná se pravidelně 1 x v týdnu, délka jedné lekce je 60 minut.

Kroužek se platí zvlášť za 1. a 2. pololetí školního roku, v každém pololetí je 15 lekcí, ve školním roce celkem 30 lekcí.

Maximální počet dětí na kroužku je 10, minimální 5 (při nižším počtu přihlášených dětí nebude kroužek otevřený).

Kroužek se koná v učebně základní školy, přesné místo konání oznámíme před první lekcí rodičům emailem.

Po předchozí domluvě mezi rodiči a lektorem vyzvedne lektor děti ze školní družiny a odvede je na místo konání kroužku.

Po skončení kroužku jsou za dítě zodpovědní rodiče. Po předchozí domluvě mezi rodiči a lektorem odvede lektor děti zpět do školní družiny.

V době prázdnin se kroužky Programiště nekonají.

Pokud je lekce zrušena ze strany lektora, bude nahrazena na konci školního roku nebo v jiném termínu, na kterém se dohodnou obě strany.

Pokud se dítě nedostaví na lekci, nemá nárok na vrácení kurzovného.